fredag 30. mai 2008

Jeg har likt å skrive i blogg, det har vært morsommere og mer givende enn det kanskje ville vært med andre, vanligere typer lekser. Jeg må si meg enig i påstanden; "Blogging gir bedre læring". Dette er fordi det er en mer liberal form for lekser og rettet mer mot framtiden. I tillegg til å finne informasjon om det man har fått i oppgave om å skrive, må man skrive på en helt spesiell måte, dette fører til læring om hvordan man skriver en blogg som blir mer og mer aktuelt som tiden går. Derfor (som sagt) er blogg-oppgavene rettet mer mot framtiden. Det at andre, utenforstående mennesker kan lese bloggen (for de som vil), kan dette føre til yttligere motivasjon for å gjøre oppgaven.

Det var generelt en god idé, det å skrive blogg og jeg håper vi kan gjøre det framover. Men jeg synes at noen av oppgavene kunne blitt laget slik at man kunne ha skrevet litt friere.

torsdag 24. april 2008

IMDb

Nettstedet imdb.com (Internet Movie Database) er virkelig å anbefale. På denne siden, finner man omtaler og all mulig informasjon om nesten alle filmer som er blitt lansert eller er under produksjon. Hver film blir rangert på en skala mellom 1 til 10 av privatpersoner. Denne rangeringen har ofte stemt overens med mine egne meninger og synspunkter om ulike filmer. Filmene er også inndelt i sjangre slik som fantasy, action etc. Imdb kan være et godt hjelpemiddel hvis du står fast i spørsmålet om hvilken film du skal leie til lørdags kvelden. Med et par klikk, kan du finne enormt bra filmer som passer din smak.

Man kan registrere seg som medlem på siden noe som gir flere fordeler. Blandt annet kan man (som nevnt ovenfor) rangere filmer. Man får også tilgang til et brukerforum, hvor filmentusiaster samler seg for å diskutere filmer og filmopplevelser. Dette har jeg funnet svært nyttig siden en del filmer ofte har ”skjulte” meninger og asddsa. Ved å ha diskutert rundt slike ting på forumet, har jeg fått oppklart mange spekulasjoner. I tillegg kan man lage sin egen oversikt over hvilke filmer man har sett selv.

Dette er garantert en nettside som er mitt i prikk for filmelskeren!fredag 18. april 2008

Sang analyse

Jeg har valgt sangen "Eg Ser" av Bjørn Eidsvåg.


Hele sangen handler om en person som har store problem eller kommet feil i livet. ”Eg” personen er en som er der for å støtte og trøste. Sangen tar opp menneskelige verdier sånn som tilstedeværelse og omsorg. ”Eg” sier at den andre personen selv må bestemme over sitt eget liv og ta sine valg (her blandt annet om hun skal leve videre eller gå i døden). Det uttrykkes ved ”Eg vil gå de med deg” og flere andre steder i teksten at personen vil støtte henne, uansett hva hun velger. Jeg føler at sangen skaper en trist men samtidig også oppløftende stemning. Stemningen blir oppløftende fordi denne ”eg” personen er der for å støtte uansett hva. Sangen leder til ettertanke om livet og døden. Jeg opplever ikke sangen som samfunnskritikk men at det handler om mellommenneskelige relasjoner

Man trenger ingen spesielle forkunnskaper for å forstå denne sangen, den er ikke bundet til noen spesielle hendelser eller tekster. Men på en annen måte, trenger man en del livserfarenhet; man må ha opplevd sorg for å kunne forstå teksten fullt ut.

Siste linjene i hvert avsnitt blir gjentatt, slik at de forsterker meningen og tilstedeværelsen til verset. Hvert avsnitt starter med ”Eg ser” og har en nogenlunde lik tekststruktur, det hjelper til å utheve hoved temaet; trøst og omsorg.

torsdag 28. februar 2008

Millennierne

Jeg skal i dette blogg innlegget ta for meg en artikkel i Dagbladet hvor millennierne (generasjonen som er født mellom 1980 – 1995) er blitt omtalt. Det var en interresant og til tider litt provoserende artikkel, dette skal jeg begrunne mer utdypende nedenfor.

Teksten med blå farge er kopiert direkte fra artikkelen.


Journalisten innledet artikkelen; ”Vi som tilhører denne generasjonen, er tekno-avhengige og forventer suksess, men har ikke den samme arbeidsmoralen som våre 50- og 60-årige sjefer, mener ekspertene.” Som leser føler jeg at dette er et ganske provoserende utsagn. I forhold til suksess, forventer og ønsker vel alle å lykkes. Før høyteknologien kom, var det lettere å forutse hvordan arbeidsmarkedet kommer til å se ut og hvilke yrker det kommer til å være behov for fremover. Nå for tiden overtar ny teknologi mye arbeidskraft som før i tiden var bemannet av mennesker. Med dagens teknologi, kan det hende at 50- 60- årige sjefene opplever uvitenhet og ukunnskap om hvordan man utnytter de nye teknologiene og ressursene. De kanskje føler at de unge som sitter på denne kompetansen utgjør en trussel som konkurrenter. I tillegg så kan det akkurat derfor være at de unge ikke trenger samme arbeidsmoralen som de 50- 60- åringene fordi de får lettere tilgang til informasjon.

I artikkelen ble det tatt opp at mange av ungdommene som fullfører college i USA flytter hjem til foreldrene når de skal ut i jobb. Rådgiveren som kom med dette utsagnet mener ungdommer ser på dette som et sikkerhetsnett for å kunne takke nei til de jobbene de ikke gidder å ta.

Personlig synes jeg dette er en ganske snodig kommentar, ettersom studenter oftest har betalt store summer for studier og da kanskje er i underskudd og har store lån. Å flytte hjem en stund kan gi studenten en mulighet for å forbedre sin økonomi og dermed en bedre sjanse for å komme godt ut og få en bra start på voksenlivet. Det mener jeg er å ta ansvar for sin situasjon og framtid.


- BANALT SAGT HAR de en lavere arbeidsmoral, det koster ikke lenger like mye å krangle med sjefen.
Dette utsagnet hadde i seg selv ingen mer utdypning og ble dermed litt vanskelig å tolke. Hvorfor skulle det ikke lenger koste like mye å krangle med sjefen? Er det fordi sjefene nå til dags er for snille? Isåfall er det jo sjefene som burde være i søkelyset og ikke de nye arbeidstakerne!


fredag 8. februar 2008

Hvordan skape en bedre skole

I denne posten skal jeg ta for meg hvordan vi kan skape en bedre skole. Ut ifra mine egne meninger og erfaringer, skal jeg resonere over noen muligheter.

I det siste har det vært en del styr i media rundt akkurat dette; hvordan forbedre skolene. Erna Solberg har kommentert at om hvis rektorene går inn og vurderer om lærerene som jobber i skolen er egnet til oppgavene, er man sikret bedre opplæring. Dette vil jeg si meg enig i, for en undersøkelse i Sverige gikk ut på å ta lærerene fra landets skoler med best resultater og plassere dem på skolene med dårligst resultater, endte med at de "dårligste" elevene ble de med best resultater i hele Sverige som utfall. Men på den annen side, kan dette føre til at lærere ikke vil søke til visse skoler, det kan også være med på å skape eliteskoler som kun noen få har mulighet til å søke til. Derfor er ikke dette noen lett avgjærelse. Politikere mener også at det er viktig å støtte spesialopplæring for dyslektikere. Det er jeg enig i, dyslektikere skal jo ha like store muligheter for å studere som ikke-dyslektikere.

Jeg leste i Nettavisen at morsmålsopplæring er et gratistilbud for innvandrere. Hvis man skal styrke noen type fag og opplæring for elever, synes jeg man skal satse på det elever generelt burde bli flinkere i. Norge er faktisk et av de landene i verden med dårligst kompetanse i mattematikk viser pisa-undersøkelsen. Jeg synes at morsmålsopplæring for elever med utenlandsk opprinnelse ikke skal være gratis. Hvis familiene med utenlandsk bakgrunn virkelig vill at deres barn skal lære morsmålet burde de betale en liten sum for denne tjenesten. Dermed kan skattepenger som brukes på dette isteden fokuseres på andre fag og områder, slik som matte, som er det faget nordmenn er dårligst i.

Noe som kan forbedre den norske skolen er å innordne slik at elevene får ordentlig, varm mat i lunsj pausen, slik som i Sverige. Ved å gjøre dette, kan elevene bli sikret å få i seg de næringsstoffene de trenger og kanskje spise sunnere. Undersøkelser viser at konsentrasjonen stiger vesentlig da. Bare ved å få nok vann, gjør at konsentrasjonen stiger 10% (i forhold til å ha et sunt og godt inntak av vann).

Nå har jeg kun kommentert en brøkdel av det som kan taes opp. Mediene har vært smekkfulle med ideer og kommentaerer, den kostnaden som staten har lagt ned på utredninger og utdanningsdirektoratets "Fra ord til handling" få den nye læreplanen til å fungere på skolenivå, ja de pengene kunne gått direkte til oss elever, vi trenger mye påfyll og interessante forelesere!

torsdag 7. februar 2008

Sammenligning av Blogger

Sammenligning av Blogger
Jeg skal sammenligne tre ulike blogger med tanke på utforming, oversikt of funksjon. Jeg valgte å se på: Blogg 1: En svenske som blogger om å være svensk i Norge, Blogg 2: Gatemote i Oslo og The Piratebay Blogg. Til slutt kommer jeg uttrykke mine personlige meninger og gi en konklusjon.

Blogg 1
Denne bloggen er oppdatert ofte. Den reflekterer over forskjeller mellom språk og kultur. Han tar opp temaer vedrørende Norge (ofte i forhold til Sverige), for eksempel, politikk, litteratur, språk, mat og så videre. Det er en veldig informativ tekst, men har i tillegg også en del humor. Han uttrykker også en del kritikk, noe som kan provosere visse lesere, men jeg ser det mer som humor.

Blogg 2
Denne bloggen er ikke oppdatert gjevnlig. Den er bygget opp mer som en bildeblogg. Det viser ulike moter og klesstiler som man kan finne i Oslo. Denne siden inneholder veldig lite tekst og er atpåtil lite informativ. Teksten er skrevet på Engelsk. Det virker som om blogg-skriveren har brukt intervjuteknikk og fremstiller ikke sine egne personlige meninger.

Piratebay bloggen (eget valg)
Bloggen er en reltativt ofte oppdatert blogg. Den er skrevet på engelsk av ulike administrative brukere på fildelings-siden The Pirate Bay (TPB). Her gir de uttrykk for sine meninger og kommer med nyheter vedrørende TPB og fildeling.

Mine personlige meninger
Jeg synes at blogg 1 var morsomt fremstilt og hadde gode refleksjoner om de ulike overnevnte temaene. Den var også engasjerende.

Personlig synes jeg at Blogg 2 hadde for lite tekst som forklarer bildene. Man fikk heller ikke noe inntrykk av den som skrev.

Det jeg synes er flott med den egen-valgte bloggen, er at bloggerne som skriver den, greier å få fram sine poeng på en bra og humoristisk måte.

Konklusjon
For å interessere meg, burde bloggen være reflekterende, oppdatert med gjevne mellomrom, ha gode poeng og skrevet på en engasjerende måte.

torsdag 31. januar 2008

Vi har begynt med Blogg

Nå har vi på Sandvika VGS begynt å føre blogg. Skolen har virkelig forandret seg de siste årene. Istedenfor å skrive dagbok i Norsken, som man gjorde for ti år siden, har man begynt å skrive blogg på internet! Personlig synes jeg det er morsommere å gjøre slike nye ting istedenfor de gamle tradisjonelle metodene i Norsk faget. Spesielt siden blogg er en veldig ny sjanger. Dette kan også være en nyttig ting å kunne, siden veldig mange skriver blogg. Til og med film stjerner og artister skriver egne blogger! Bla. det svenske metal bandet Amon Amarth skriver en grundig blogg for hver konsert og hendelse de er på. I en blogg tar man opp et spesielt tema.